Specialist in teamteaching, leiderschapstrainingen & workshops voor specifieke doelgroepen

Ervarend leren vervolg

Ervarend Leren gaat uit van het lerende vermogen van de mens wat zijn aanvangsniveau dan ook is. Mensen leren nieuw gedrag waardoor ze effectiever kunnen optreden in andere leefsituaties. De leerervaringen vergroten het zelfinzicht, versterken het zelfvertrouwen, verrijken de handelingsbekwaamheid en effectueren het probleemoplossende vermogen.

Ervarend Leren versterkt het leren door het intense karakter dat in de activiteiten is opgesloten. Ook het opdoen van ervaringen in een andere leefomgeving werkt versterkend op het leerproces. Je wordt dus in een specifieke situatie gebracht waarin je concrete leermomenten krijgt aangeboden.

Bij de activiteiten die we bieden, gaat het er om dat mensen die kunnen volbrengen. Kenmerkend van de activiteiten zijn:

 1. De deelnemer is actief deelnemer in plaats van toeschouwer.
 2. De activiteiten vragen om een zekere mate van motivatie van de deelnemer in de vorm van energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
 3. De activiteiten echt en betekenisvol zijn voor de deelnemer in die zin dat ze natuurlijke consequenties hebben voor de deelnemer.
 4. Reflectie een kritisch element in het proces van ervarend leren is.

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Leren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar verschillende manieren van leren van mensen en hij onderscheidde er vier, die hij als fasen die van elkaar afhankelijk zijn kon vastleggen.
Dit betekent dus in de praktijk dat:

 • Deelnemers worden in een specifieke situatie gebracht waarin ze concrete leermomenten krijgen aangeboden.
 • Ze komen in een situatie van onbekendheid, waarin ze nieuwe ervaringen opdoen.
 • In gestructureerde gesprekken reflecteren ze over die ervaringen, in relatie tot de doelstelling waarmee ze het project zijn gestart en hun ideeën over de toekomst.
 • Op grond van de reflectie-activiteiten maken de deelnemers keuzes en stellen een plan op voor hun toekomstig gedrag, hun relatie tot anderen (ouders, familie, vrienden), hun daginvulling (school, werk) en de vrijetijdssituatie.
  De deelnemer past het geleerde toe in een nieuwe situatie, waarmee de cyclus opnieuw start.

Ik ben Gerrit

gerrit-onstein-220

Mijn naam is Gerrit Onstein. Ik ben een deskundige op het gebied van outward bound met alle benodigde certificaten en diploma’s.

» Bekijk hier mijn C.V.

Als we samen de strijd aangaan, gaan we die ook echt aan

Eibergen – Gerrit Onstein werkte 25 jaar op een school voor kinderen met gedragsproblemen. De […]

Contact

 • Outrac
 • Irisstraat 10
 • 7151VT Eibergen
 •  
 • E-mail outrac@kpnmail.nl
 • T 0545 - 474 770
 • M 06 - 818 906 25

Volg outrac op

© 2018 Outrac | Algemene Voorwaarden