Specialist in teamteaching, leiderschapstrainingen & workshops voor specifieke doelgroepen

- Gezinscoaching

VOOR EEN GOEDE KOERS

W E R K W I J Z E  GEZINSCOACHING

 

Wij coachen in jullie thuissituatie. We  komen dus letterlijk bij jullie over de vloer. Het gezinscoachingstraject bestaat uit het intakegesprek en vervolgsessies. Alle gezinsleden (uitzonderlijke situaties daargelaten) gaan samen met de coach in gesprek.  We starten altijd met een intakegesprek waarin er kennis gemaakt wordt met de coach. In dit gesprek bespreken we de situatie waarin jullie zitten en bepalen we de doelen die ieder gezinslid afzonderlijk wil behalen. We achterhalen in dit gesprek de reden van deelname, de doelstellingen en kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden.pubercoaching

 

Als we allemaal een “GO” geven, dan gaan we echt beginnen. In de vijf vervolgsessies bieden we o.a. activiteiten aan om de communicatie te optimaliseren en de betrokkenheid te bevorderen. Dit zullen m.n. laagdrempelige en voor iedereen haalbare, outdooraktivtieiten zijn. We proberen zaken die er eventueel onderling leven, bespreekbaar te maken.

 

Hierdoor worden verwachtingen naar elkaar helder en voorkomen we teleurstellingen in de onderlinge relaties. Wij houden ons niet bezig met de schuldvraag maar gaan samen met jullie bouwen naar een nieuwe situatie gekoppeld aan ieders doelstellingen.

 

De termijn waarin de gesprekken plaats vinden stemmen we samen met jullie af. Soms kort op elkaar, de andere keer juist met enige tijd er tussen om het besprokene in de praktijk te brengen.

 

V O O R   W I E

Voor gezinnen die;

 • te lijden hebben onder de aanwezigheid van één of meerdere pubers
 • vastlopen in het “Samenleven”
 • niet of nauwelijks meer communiceren met elkaar (niet praten, niet luisteren of vluchtgedrag vertonen)
 • het vertrouwen in elkaar missen om ontspannen in één huis te wonen
 • elkaar niet meer begrijpen (leven in kampen, wel praten maar niet luisteren of vervreemden)

 

U I T G A N G S P U N T E N

Wij werken volgens de volgende uitgangspunten;

 • ieder stelt persoonlijke doelen die je wilt gaan behalen
 • ieder mens is bijzonder. Je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
 • je bent je eigen leider & leraar; wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
 • de coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden
 • de coach is geen arts/medicus en/of therapeut; hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling
 • de coach communiceert open en eerlijk en kiest geen partij: onafhankelijkheid als kracht
 • iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en draagt de gevolgen van zijn acties
 • de coach heeft een positieve maar realistisch basishouding

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Outrac?
Maak dan direct een afspraak

maak een afspraak

Ik ben Gerrit

gerrit-onstein-220

Mijn naam is Gerrit Onstein. Ik ben een deskundige op het gebied van outward bound met alle benodigde certificaten en diploma’s.

» Bekijk hier mijn C.V.

Als we samen de strijd aangaan, gaan we die ook echt aan

Eibergen – Gerrit Onstein werkte 25 jaar op een school voor kinderen met gedragsproblemen. De […]

Contact

 • Outrac
 • Irisstraat 10
 • 7151VT Eibergen
 •  
 • E-mail outrac@kpnmail.nl
 • T 0545 - 474 770
 • M 06 - 818 906 25

Volg outrac op

© 2018 Outrac | Algemene Voorwaarden