Specialist in teamteaching, leiderschapstrainingen & workshops voor specifieke doelgroepen

- Nazorgtrajecten

 

Module Nazorg

Voor wie is deze module nazorg bedoeld?

 • Jongeren die een intern traject hebben doorlopen.
 • Jongeren die te maken hebben met verslavingsproblematiek.
 • Jongeren die te maken hebben met gedragsproblematiek.

 

Daarnaast kan Outrac een ondersteunende functie hebben voor o.a.:

 • Instellingen en scholen die met bovenstaande jongeren aan de slag gaan.
 • Gemeenten.
 • Ouders/familie van deelnemers.

De module kan worden ingezet als bij er bij één van bovengenoemde partijen sprake is van handelingsverlegenheid.  Outrac kan dan een actieve en rol spelen in het proces van herstel naar het gewone leven.

Belangrijke doelen waar, samen met betrokkenen, naar gestreefd zal worden, zijn:

 • Consolidatie van de tijdens de klinische/deeltijd fase bereikte resultaten.
 • Het verminderen van de kans op terugval.
 • Het beperken van de duur, de ernst en de schade van eventuele terugval.
 • Integratie van de tijdens de behandeling geleerde vaardigheden in het dagelijks handelen.
 • Het faciliteren van de overgang van gestructureerde behandeling naar het minder gestructureerde leven.
 • Het ondersteunen van de maatschappelijke re-integratie.

 

Interventie kan gebeuren d.m.v. individuele en/of groepsbijeenkomsten. Daarnaast zullen outdoor-activiteiten een belangrijk onderdeel in het aanbod zijn.

Activiteiten/contactmomenten kunnen 2 x per week worden aangeboden.

Werken aan persoonlijke competenties, kan een belangrijk onderdeel van het traject zijn.  Vanuit het ervarend leren inzichten krijgen in eigen drijfveren en competenties.

De begeleiding hierbij zal m.n. motivatieondersteunend zijn en dienen als een verbindende factor. Activiteiten/bijeenkomsten worden op nader te bepalen locaties aangeboden in overleg met betrokkenen en deelnemers(sters).

De nadruk zal komen te liggen in de ondersteunende sfeer en niet behandelend. Voor het systeem om de jongere heen kan Outrac een adviserende rol nemen.

Hoe verloopt de aanmelding?

Voor er tot een aanmelding wordt overgegaan moeten de volgende zaken al duidelijk zijn:

 • Wijze van financiering voor deelname is helder.
 • Er is sprake van een hulp/ondersteuningsvraag.

 

Na aanmelding  vindt er een intake plaats, a.d.h.v.  deze intake wordt er, samen met betrokken, een plan van aanpak opgesteld.

Kosten van deze nazorg:

 • Intake    € 80,-
 • Individueel programma  € 90,- per uur.
 • Groepsprogramma € 80,- per uur
 • Financiering vanuit PGB is mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nazorgtrajecten van Outrac?
Maak dan direct een afspraak

maak een afspraak

Ik ben Gerrit

gerrit-onstein-220

Mijn naam is Gerrit Onstein. Ik ben een deskundige op het gebied van outward bound met alle benodigde certificaten en diploma’s.

» Bekijk hier mijn C.V.

Als we samen de strijd aangaan, gaan we die ook echt aan

Eibergen – Gerrit Onstein werkte 25 jaar op een school voor kinderen met gedragsproblemen. De […]

Contact

 • Outrac
 • Irisstraat 10
 • 7151VT Eibergen
 •  
 • E-mail outrac@kpnmail.nl
 • T 0545 - 474 770
 • M 06 - 818 906 25

Volg outrac op

© 2018 Outrac | Algemene Voorwaarden