Specialist in teamteaching, leiderschapstrainingen & workshops voor specifieke doelgroepen

Als we samen de strijd aangaan, gaan we die ook echt aan

Eibergen – Gerrit Onstein werkte 25 jaar op een school voor kinderen met gedragsproblemen. De opgedane kennis komt hem nu uitstekend van pas bij Outrac. Met zijn bedrijf richt hij zich op dezelfde doelgroep. Hij timmert hij al behoorlijk aan de weg én er liggen mooie uitdagingen in het verschiet.

image-5617810Gerrit Onstein werkte tot afgelopen jaar op een school in Enschede waar kinderen met gedragsproblemen naar toe gaan. Hij nam er vele jaren de outdooractiviteiten voor zijn rekening. Buiten bezig zijn, bleek voor veel leerlingen ontzettend goed uit te pakken. “Door kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen, dwing je ze om ander gedrag te vertonen”, vertelt de 58-jarige Eibergenaar.

De school sloot afgelopen jaar de deuren en sindsdien is zijn focus gericht op Outrac, het bedrijf dat hij 2,5 jaar geleden oprichtte en combineerde met zijn baan aan school. Met Outrac levert zorg aan jeugd, jongeren en jong-volwassenen in het kader van WMO en Jeugdzorg. En die zorg levert Gerrit outdoor. Dat doet hij naast zijn activiteiten voor bedrijven, scholen en instellingen en curcussen die hij ook nog geeft.
Heuglijk noemt Gerrit het feit dat hij een tijdje terug een raamovereenkomst heeft gesloten met de acht Achterhoekse gemeenten. Belangrijk gevolg is dat de gemeentelijke Voormekaarteams jongeren kunnen verwijzen naar Outrac. Belangrijkste pijlers van Outrac zijn pubercoaching, oudercoaching en gezinscoaching. “Maar ik ben geen therapeut”, benadrukt Gerrit. Hij heeft eerst een intake om in beeld te krijgen in welke situatie iemand zit en worden de doelen bepaald. Is er wederzijds vertrouwen om te starten, dan moet de jongere ook echt ‘aan het werk’. “Als we samen de strijd aangaan, gaan we die ook echt aan”, verwoordt Gerrit. En dat betekent dat hij een handelingsplan opstelt en ze voor uitdagingen stelt, waardoor het kind, afhankelijk van de doelstelling, bijvoorbeeld meer inzicht krijgt, z’n faalangst overwint, beter leert communiceren of juist leert om niet agressief te reageren.

Als een buitensporter en een kunstschilder hun krachten bundelen, ontstaat een bijzondere combinatie: de Kunst van het Overleven.

Ze kennen elkaar al langere tijd uit het onderwijs, Gerrit Onstein uit Eibergen en de Rossumse Anique Bossink. Onstein combineert zijn onderwijsbaan sinds een kleine drie jaar met zijn outdoorbedrijf Outrac, en heeft hij al een jaar of vijftien ervaring als buitensportinstructeur. Anique Bossink is sinds december fulltime bezig met haar bedrijf De kunst van Anique. „Wat ik wil overbrengen is de ultieme balans tussen hoofd en hart. Dat gebeurt door middel van schilderen, trainingen en workshops.”

Onsteins grote passie is buitensport. Soms overweegt hij zich er volledig op te storten, maar ziet ook een keerzijde: „Als je van je hobby je werk maakt, heb je geen hobby meer.”

Hoe overleven we in de huidige maatschappij?

Dit microavontuur bleek voor mij een effectieve leiderschapstraining om weer eens met mijzelf en mijn overlevingsenergie verbonden te zijn! Het besef wat echt belangrijk is…

Lees de ervaringen en inzichten in bijgaande blog

 

Grote dank aan en groot respect voor Leon Bakker, Gerrit Onstein en Marco van Gelder die bereid waren hun inzichten op zeer leuke,enthousiaste en effectieve manier te delen. Ook grote dank aan de groep die het avontuur hebben doen slagen en mij veilig hebben doen thuiskomen. Ik kijk uit naar een volgend avontuur….

 

Outrac begint steeds meer op koers te raken.

Het onderzoek van Ester Schotten in het kader van haar eindopdracht voor haar studie pedagogiek, vordert gestaag. Het onderzoek is in het kader van de trajecten voor jeugdigen met verslavings- en gedragsproblematiek die Outrac gaat verzorgen. Er begint zich al een kenniskring te vormen met deelnemers vanuit diverse achtergronden.
Begin dit jaar een erg inspirerend gesprek gehad met John van der Heemst, (oud) instructeur van Outward Bound Nederland. Het ligt in de bedoeling dit gerenommeerde internationale instituut weer nieuw leven in te blazen in Nederland. Ik hoop van harte hier een actieve rol in te mogen en kunnen spelen.

Dagopvang voor jongeren met gedragsproblemen, ben met een aantal instanties/mensen aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn een dergelijke voorziening te organiseren. Noodzaak hiervoor is er zeker, maar er zal veel onderzoek nodig zijn. Binnenkort hopelijk meer.
Met landgoed Roggebotstaete en Marco van Gelder en Leon Bakker bezig met de ontwikkeling van micro-adventueres, een concept voor beleving van outdoor, geschikt voor iedereen.

Bij een bijeenkomst geweest, op initiatief van de gemeente Haaksbergen, georganiseerd door Jan Paul klein Poelhuis, Bas Wolters en Ellen Kuipers. Onder het motto: Haaksbergen Vitaal, waren mensen vanuit bedrijfsleven en verenigingsleven uitgenodigd om vanuit de discussie allianties aan te gaan. Hieruit kwamen mooie en verrassende combinaties uit die in de toekomst hopelijk wat moois gaan brengen.
Met de kunst van Anique gaan we een uniek concept neer zetten, d.m.v. outdoor en kunst aan je leiderschapskwaliteiten werken. Dit is echt een heel bijzondere samenwerking . Zie hiervoor het nieuwe blok op de site en laat je inspireren.
De eerste editie van de module : “Outdoor voor specifieke doelgroepen”, heeft inmiddels plaats gevonden. Tijdens de eendaagse bijeenkomst kregen de deelnemers een inkijk in de fascinerende wereld van outdoor als middel .
Genoeg om de komende periode naar uit te zien en mee aan het werk te gaan dus.

 

Module Outdoor voor specifieke doelgroepen

Het eerste volle jaar met Outrac was een jaar waarin mooie ontwikkelingen hebben plaats gevonden. Projecten en modules hebben zich steeds meer uitgekristalliseerd. De module Outdoor voor specifieke doelgroepen, heeft zich ondertussen dusdanig ontwikkeld dat hij steeds makkelijker inzetbaar is voor diverse doelgroepen en gebruikers.
Ook de bedrijfstrainingen hebben mooie ontwikkelingen doorgemaakt. M.N. de 24-uurs trainingen gericht op communicatie, teamteaching en competentiegericht werken. Mooi voorbeeld daarvan zijn de zgn. “Boenders-bivakken”die zijn georganiseerd.
De plaatsing van mijn artikel : Buitenactiviteiten en gedragsproblematiek, in het vakblad voor het primair en speciaal onderwijs Zorg primair, zie zelf als één van de hoogtepunten in 2014.

Nieuws: Nazorg voor jongeren met verslavingsproblematiek

Het komende jaar staan er weer mooie dingen te gebeuren. Allereerst het nieuwe pakket m.b.t. nazorg voor jongeren met verslavingsproblematiek. Zie hiervoor het nieuwe blog op deze site. Ester Schotten gaat haar eindopdracht voor haar opleiding pedagogiek hierop schrijven. Dit nieuwe project zal een aanvulling zijn op het al bestaande aanbod van. Ondersteuning bieden aan scholen/instellingen die handelingsverlegen zijn. Mooie uitdaging.
Het ligt in de bedoeling hiervoor in de toekomst de samenwerking aan te gaan met verschillende instanties/instellingen waarover hopelijk binnenkort meer nieuws.
De eerste workshop/module : “ Outdoor voor specifieke doelgroepen.” Is inmiddels een feit. Een geslaagde dag met geïnteresseerde en gretige deelnemers. Plannen voor een uitgebreider vervolg liggen al klaar. Medio mei ligt in de bedoeling dit te operationaliseren.
Ook ligt er nu een module klaar voor instructeurs die al werkzaam zijn in de buitensport maar zich meer willen richten op specifieke doelgroepen.
Verder een nieuw blok met partners op de site.

Mooie vooruitzichten voor het komende jaar waarvan ik jullie graag verder op de hoogte zal houden.

© 2018 Outrac | Algemene Voorwaarden