OUTRAC

Mijn naam is Gerrit Onstein. Mijn programma’s zijn gericht op teams en individuen die relevante kennis en vaardigheden willen opdoen. Talent- en competentieontwikkeling staan hierbij centraal. Ik werk praktisch en resultaatgericht,  positief en stimulerend, betrokken en verdiepend

Wat bied ik?
Een op maat gemaakte en duurzaam beklijvende leerervaring. De programma’s worden gemaakt op de leervraag en directe intensieve ervaring van de deelnemers zelf.Welke activiteiten passen er bij jouw vraag? Hoeveel tijd willen jullie besteden? Hoe is de fysieke conditie van de teamleden? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? Samen komen we tot een programma dat naadloos aansluit.

Omdat het hier geen theorie betreft en ook geen rollenspel is maar om echte feitelijke leerervaringen gaat, is het leereffect van deze activiteiten op de individuele deelnemer groter dan bij de meeste andere trainingen.

Wat levert het ons gezamenlijk op? 

Na afloop ga jij naar huis met:

• Inzicht in wat jou drijft en hoe je handelt in een onbekende omgeving.
• Inzicht in jouw rol en plek in het team en de organisatie.
• Een eigen visie op jouw leiderschapsstijl.
• Inzicht in de samenwerkingsstijl door de ervaring in een omgeving buiten de comfortcirkel.

Jouw team gaat weer aan de slag met:

• Inzicht in de sterkten en zwaktes van het team.
• Handvaten om met elkaar te overleggen en naar elkaar te luisteren.
• Zin om de klus weer met elkaar te klaren.
• Neuzen die dezelfde kant weer opstaan.

 

 

 

 

 

 

 

Werkervaring

Organiseren en begeleiden van outdooracticviteiten t.b.v.

 • specifieke doelgroepen
 • onderwijsondersteunende activiteiten
 • team coaching
 • jeugd- en jongerenwerk
 • nationale en internationale

2005-heden: Buitensportinstructeur:

 • begeleiding van cursusgroepen in

1989-2014 – Agogisch medewerker speciaal onderwijs/ buitensport specialist.

Opleiding en cursussen

 • Buitensportinstructeur
 • Open water diver
 • EHBO / BHV
  Wilderness Level 3 First Aid
 • Basic wilderness First Aid
 • Advanced rope rescue
 • Search and rescue
 • Canadian survival and woodstravel
 • IGA: Apprentice interpretive guide
 • Ontwikkelingspsychologie en
 • Speciaal onderwijs/stage coaching

MET WIE WERK IK O.A. SAMEN

https://www.stapin.nu
https://www.leadershipdialogue.eu
https://www.krachtiglijfsuccesvolbedrijf.nl
http://www.mybigadventure.org.uk
http://www.eigenwijzecoach.nl
http://www.dekunstvananique.nl
http://www.volunteersinitiativenepal.org
https://rousiekarki.wixsite.com/aamakosapana